Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Partycypacja katowickiej wspólnoty lokalnej w wyborach do organów władzy samorządu miejskiego i rad jednostek pomocniczych. Analiza zjawiska na podstawie wybranych zmiennych

  1. Sebastian Kubas

Abstract

Participation of the local community in Katowice in the elections to municipal authorities and the councils of facultative units. An analysis of a phenomenon on the basis of chosen factors


The article presents the analysis of two factors connected with the local elections to municipal authorities in Katowice and to the councils of facultative units. The chosen factors: turnout and the number of invalid votes serve as a comparative tool of the attitudes of the local electorate in Katowice. The local turnout and the number of invalid votes in Katowice are primarily compared with the same factors connected with presidential, parliamentary and European Parliament elections, then the article touches upon the issue of elections to local municipal authorities and to the councils of facultative units in Katowice.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Wrocławskie Studia Politologiczne

20, 2016

Strony od 172 do 192

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy