Editorial Committee

 

Dr hab. Robert Alberski –  editor-in-chief (robert.alberski@uni.wroc.pl)

Dr Mateusz Błaszczyk  – statistical editor

Dr hab. Janina Fras  – language editor

Dr Dorota Moroń  – editorial secretary

 

 

Adress:

Redakcja „Wrocławskich Studiów Politologicznych"

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, 51-149 Wrocław

 

wsp@uni.wroc.pl

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout