Articles

Aldona Wiktorska-Święcka

Articles

Understanding the concepts of innovation in regional governance

AbstractDownload article

innovation, public management, region, regional governance, civil society

Edukacja wobec rozwoju globalnego społeczeństwa wiedzy na przykładzie modelu edukacji politycznej w Niemczech

AbstractDownload article

Kompetencje w kształceniu obywatelskim w kontekście debaty dotyczącej standardów kształtowania obywatelskości

AbstractDownload article

Od „obywatela państwowego” do „dobrego obywatela”. Niemiecki system kształcenia obywatelskiego po 1989 roku – możliwe kierunki badań

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout