Articles

Wojciech Goleński : 0000-0001-8936-4510

Articles

Diagnoza i analiza funkcjonowania organizacji pozarządowych w obszarze opieki w Polsce. Wnioski z badań empirycznych

AbstractDownload article

welfare/care, non-governmental organisations, third sector, opieka, organizacje pozarządowe, trzeci sektor

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout