Articles

Sławomir Czapnik : 0000-0001-6479-5066

Articles

Dialektyka jako filozoficzny rdzeń myśli Zygmunta Baumana. Na przykładzie kwestii wolności

AbstractDownload article

Konflikt izraelsko-palestyński. Analiza nekropolityczna

AbstractDownload article

Palestinians, Israel, political conflict, necropolitics, Palestyńczycy, Izrael, konflikt polityczny, nekropolityka

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout