Articles

Sebastian Kubas

Articles

Partycypacja katowickiej wspólnoty lokalnej w wyborach do organów władzy samorządu miejskiego i rad jednostek pomocniczych. Analiza zjawiska na podstawie wybranych zmiennych

AbstractDownload article

municipal elections in Katowice, turnout, invalid votes, wybory samorządowe w Katowicach, frekwencja, głosy nieważne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout