Articles

Adam Starzyk

Articles

Kryzys imigracyjny a sytuacja partii prawicowych w Grupie Wyszehradzkiej w 2015 roku

AbstractDownload article

migration crisis, the right, political parties, V4, polls, imigranci, kryzys, prawica, partie polityczne, V4, sondaże

Relacje węgiersko-słowackie w kontekście węgierskiej mniejszości narodowej

AbstractDownload article

Węgry, Słowacja, relacje, mniejszości narodowe, Hungary, Slovakia, relations, minorities

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout