Articles

Przemysław Witold Gruca

Articles

Wybrane aspekty politycznych konsekwencji zmian systemu wyborczego. Studium przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce 25 maja 2014 roku

AbstractDownload article

elections, European Parliament, electoral system, wybory, Parlament Europejski, system wyborczy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout