Articles

Mateusz Zieliński : 0000-0003-1958-3683

mateusz.zielinski@uwr.edu.pl

Articles

Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych

AbstractDownload article

the crisis of political marketing, political communication, information revolution, new media, kryzys marketingu politycznego, komunikacja polityczna, rewolucja informacyjna, nowe media

Recenzja: Waldemar Wojtasik Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka

Download article

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Konsolidacja — czy tylko demokracji?” zorganizowanej z okazji jubileuszu prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego Wrocław, 25−26 listopada 2014 roku

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout