Articles

Katarzyna Zamorska : 0000-0003-2145-6851

katarzyna.zamorska@uwr.edu.pl

Articles

Rola nauk społecznych w projektach programów i reform społecznych

AbstractDownload article

social sciences, the rights of social sciences, social policy, reform, nauki społeczne, polityka społeczna, prawa nauk społecznych, reforma

Recenzja: OLGA KOWALCZYK, STANISŁAW KAMIŃSKI (red. nauk.), Wymiary polityki społecznej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout