Articles

Helena Paliga-Baraniecka

Articles

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na podstawie wybranych powiatów na Dolnym Śląsku. Raport z badań

AbstractDownload article

Dolny Śląsk, kształcenie zawodowe, bezrobocie, powiat, oferta edukacyjna, powiatowy urząd pracy, Lower Silesia, vocational education, unemployment, district, educational off er, job center

Recenzja: JOHANNA KANTOLA, Polityka równości płci w Unii Europejskiej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout