Articles

Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz : 0000-0002-0501-4810

agnieszka.makarewicz-marcinkiewicz@uwr.edu.pl

Articles

Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequalities

AbstractDownload article

green space, health inequalities, environmental justice, sustainable development

Rola biznesu społecznego w procesie upodmiotowienia kobiet w Bangladeszu na przykładzie działalności organizacji BRAC w dystrykcie Magura

AbstractDownload article

upodmiotowienie kobiet, biznes społeczny (Social Business), BRAC (Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee)

Wpływ genetycznych modyfikacji żywności na stan zdrowia jako kwestia społeczna

AbstractDownload article

genetyczne modyfikacje żywności, stan zdrowia, kwestia społeczna, GMO w UE i Polsce, genetically modified food, health status, social issue, GMOs in the EU and Poland

Projektowanie innowacyjnych inwestycji społecznych na poziomie ponadnarodowym

AbstractDownload article

innovative social investments, effectiveness of social projects, transnational social policy, innowacyjne inwestycje społeczne, efektywność projektów społecznych, ponadnarodowa polityka społeczna

Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy „temat zastępczy”?

AbstractDownload article

social exclusion, poverty, social inequality, conceptualisation, operationalisation, ekskluzja społeczna, ubóstwo, nierówności społeczne, konceptualizacja, operacjonalizacja

Social cooperatives in Poland. Exemplification of the process of social reintegration within social cooperatives — the city of Poznań

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout