Articles

Aleksandra Surowiecka

Articles

Dyskurs konstytucyjny w Unii Europejskiej — analiza w kontekście Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, traktatu z Lizbony oraz procesu integracji europejskiej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout