Articles

Karolina Borońska-Hryniewiecka

Articles

Wielopoziomowy wymiar zasady subsydiarności po traktacie lizbońskim. Rola partnerów instytucjonalnych w monitorowaniu europejskiego procesu legislacyjnego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout