Articles

Jarosław Sadłocha

Articles

Pomiędzy miękką a twardą siłą: smart power

AbstractDownload article

Ład cywilizacyjny a ewolucja systemu międzynarodowego

AbstractDownload article

Recenzja: Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 289 ss.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout