Articles

Piotr Bukowczyk

Articles

Zagadnienie kary śmierci w luterańskich księgach wyznaniowych

AbstractDownload article

Polityka wyznaniowa w myśli austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej w latach 1918−1934

AbstractDownload article

Austria, Austrofascism, authoritarianism, Christian democracy, political science of religion, religious policy, Austria, austrofaszyzm, autorytaryzm, chrześcijańska demokracja, politologia religii, religioznawstwo polityczne, polityka wyznaniowa

Wreszcie krytyczna analiza praw człowieka w polskiej literaturze naukowej [Paweł Bała, Adam Wielomski, Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych]

Download article

Zagadnienie pracy ludzkiej w doktrynach katolickiej i kalwińskiej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout