Articles

Andrzej W. Jabłoński

Articles

Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego

AbstractDownload article

conflict, politics, rationalism, realism, structuralism, constitutionalism, konflikt, polityka, racjonalizm, realizm, strukturalizm, konstytucjonalizm

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Download article

Recenzja: Zbigniew Blok, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout