Articles

Andrzej Wojciech Jabłoński

Articles

Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego

AbstractDownload article

conflict, politics, rationalism, realism, structuralism, constitutionalism, konflikt, polityka, racjonalizm, realizm, strukturalizm, konstytucjonalizm

Recenzja: Zbigniew Blok, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout