Artykuły

Radosław Jakubowski

Artykuły

Quo vadis Europo? Unia Europejska z perspektywy teorii krytycznej Jürgena Habermasa. Model normatywny i jego krytyka

AbstractPobierz artykuł

Metody pomiaru kapitału społecznego jako podstawowego zasobu społeczeństwa obywatelskiego

AbstractPobierz artykuł

kapitał społeczny, metody pomiaru, wskaźniki pomiaru kapitału społecznego, struktury społeczne, zmienne pomiarowe struktur społecznych, strukturalna analiza sieciowa, perspektywa zorientowana na aktora, social capital, methods of measuring, indicators of social capital, social structures, variables of social capital, structural analysis of networks, actor-oriented perspective

Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na wykształcanie się kapitału społecznego w regionach transgranicznych — na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego

AbstractPobierz artykuł

Rola kategorii równości w modelu społecznych relacji komunikacyjnych Jürgena Habermasa

AbstractPobierz artykuł

równość, komunikacja, działania komunikacyjne, sfera publiczna, społeczeństwo obywatelskie, demokracja, władza polityczna, stanowienia prawa, equality, communication, communicative actions, public sphere, civil society, democracy, political power, legislation

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy