Articles

Mariusz Piestrak

Articles

Funkcjonalność polskich stosunków przemysłowych

AbstractDownload article

Recenzja: "Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje", Rafał Towalski (red.)

Download article

Recenzja: Paweł Kuczma, Lobbing w Polsce

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout