Articles

Marta Dorenda-Zaborowicz

Articles

Recenzja: MAREK JEZIŃSKI, ALEKSANDRA SEKLECKA, ŁUKASZ WOJTKOWSKI, Nowe media we współczesnym społeczeństwie

Download article

Recenzja: Matthew Hindman, The Myth of Digital Democracy

Download article

Recenzja: Joanna Dzwończyk, Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout