Wrocławskie Studia Politologiczne, 27, 2019, ss.232

Strony redakcyjne i spis treści

Political theory

Teoria polityki w badaniach profesora Andrzeja Czajowskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.1

Abstract

politics, power, political science, political concepts, political theory, political decisions, political conflicts, political agency, political values

O działaniach politycznych i pokrewnych. Glosa do typologii Andrzeja Czajowskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.2

Abstract

politics, politicity, politicization, political theory, strictly political actions, quasi-political actions, peri-political actions

Współczesne problemy krajów Europy Zachodniej z perspektywy teorii Mancura Olsona

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.3

Abstract

collective action, vested interests, lobbying, Olson, EU, eurozone, economic crisis

Krytyka konwencjonalizmu w myśli Leszka Kołakowskiego w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.4

Abstract

politics, philosophy of politics, epistemology, philosophy of science, Marxism, conventionalism

Political life

Uczestnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w polskim życiu politycznym po 1989 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.5

Abstract

national and ethnic minorities in Poland, parliamentary elections, local elections, German minority in Opole Silesia

Hipokryzja i cynizm polityków — normalność czy patologia?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.6

Abstract

pathology, normality, cynicism, hypocrisy

Polski kryzys na forum Bundestagu w 1980 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.7

Abstract

Bundestag, Polish–German relations, 8th and 9th term, credits, German minority, crisis

Rozważania nad populistyczną naturą Alternatywy dla Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.8

Abstract

Alternative for Germany, Alternative für Deutschland, AfD, political party, populism, German political parties, German party system, Bundestag election 2017

Social activity

Tożsamość Łemków jako czynnik wpływający na skuteczność rzecznictwa i artykulacji interesów mniejszości ukraińskiej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.9

Abstract

Lemkos, national and ethnic minorities, ethnic policy

Społeczniczki czy polityczki? Aktywność polityczna pełnomocniczek Kongresu Kobiet

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.10

Abstract

women in elections, elections, Congress of Woman, gender, women

Rywalizacja polityczna w stanie bezpartyjnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.11

Abstract

political competition, no-party model, political parties

Security issues

Muzułmanie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.12

Abstract

Muslims, Polish Armed Forces in the West, Second Polish Corps in Italy, Polish Air Force, Second World War, Polish Tatars

Odrodzenie Wojska Polskiego 1918–1921

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.13

Abstract

Polish Army, independence, formation, front, recruitment, integration, service, warfare

Rola państwa w kształtowaniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.14

Abstract

economic security, energy security

Conference reports

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Poland 1989: Negotiations, (Re)Constructions, Interpretations”, Halle 23–25 października 2019 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.15

Europejska i światowa politologia we Wrocławiu. 13 Konferencja Generalna European Consortium for Political Research (ECPR), 4–7 września 2019 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.27.16

Nota o autorach

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout