Wrocławskie Studia Politologiczne, 20, 2016, ss.212

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Understanding the concepts of innovation in regional governance

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

innovation, public management, region, regional governance, civil society

Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequalities

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

green space, health inequalities, environmental justice, sustainable development

Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

higher education, education financing, paid studies, tuition free studies, szkolnictwo wyższe, finansowanie edukacji, studia odpłatne, studia nieodpłatne

Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej wobec Łemków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ethnic policy, the Lemkos, the Second Republic of Poland, assimilation, polityka narodowościowa, Łemkowie, II Rzeczpospolita, asymilacja

Polityka wspierania gospodarki społecznej na poziomie regionu. Wybrane aspekty funkcjonowania dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

social economy, social entrepreneurship, Lower Silesian social enterprises, gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, dolnośląskie przedsiębiorstwa społeczne

O zasadzie proporcjonalności D’Hondta jako relacji określonej na nierównolicznych populacjach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

equinumerous sets, partition, principle of proportionality, distribution of seats, principle and D’Hondt proportionality algorithm, zbiory równoliczne, partycja, zasada proporcjonalności, podział mandatów, algorytm i zasada proporcjonalności D’Hondta

Kandydaci Partii Demokratycznej i Republikańskiej wobec przemian społeczno- gospodarczych. Analiza na przykładzie wyborów prezydenckich z lat 2008 i 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

party, democratic, Republican, elections, changes, partia, demokratyczna, republikańska, wybory, przemiany

Kryzys imigracyjny a sytuacja partii prawicowych w Grupie Wyszehradzkiej w 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

migration crisis, the right, political parties, V4, polls, imigranci, kryzys, prawica, partie polityczne, V4, sondaże

Zespoły poselskie i parlamentarne jako formy samoorganizacji parlamentarzystów. Wyniki polskich badań eksploracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

parliamentary teams, self-organization, parliamentarians, Poland, zespoły parlamentarne, samoorganizacja, parlamentarzyści, Polska

Zasada subsydiarności w organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

subsidiarity, local government, decentralisation, self-government, subsydiarność, pomocniczość, samorząd terytorialny, decentralizacja, samorządność

Alternacja władzy w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w latach 2006−2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

local elections, alternation, community, mayor, wybory samorządowe, alternacja, gmina, wójt (burmistrz, prezydent)

Partycypacja katowickiej wspólnoty lokalnej w wyborach do organów władzy samorządu miejskiego i rad jednostek pomocniczych. Analiza zjawiska na podstawie wybranych zmiennych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

municipal elections in Katowice, turnout, invalid votes, wybory samorządowe w Katowicach, frekwencja, głosy nieważne

Recenzja: GUY STANDING, A Precariat Charter. From Denizens to Citizens

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.13

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: ANNE SPECKHARD, Talking to Terrorists. Understanding the Psycho-Social Motivations of Militant Jihadi Terrorists, Mass Hostage Takers, Suicide Bombers & ‘Martyrs’

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.14

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: KAROLINA KAWCZYŃSKA, Dezintegracja Jugosławii. Most w Mostarze — symbol dialogu i wojny kultur

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.15

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: PAWEŁ ROJEK, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.16

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy