Wrocławskie Studia Politologiczne, 12, 2011, ss.288

Polityka w pięciu odsłonach: metatypologia zjawiska

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Jak daleko od wzorca poliarchii, przyjętego przez Dahla, odbiega system polityczny Stanów Zjednoczonych?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Czy przegrany traci wszystko? Partie małe we współczesnych demokracjach

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Instytucjonalizacja systemu partyjnego. Stan badań i perspektywy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Mediacja w sferze administracji publicznej jako przedmiot badań politologicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Teoria elementów semistrukturalnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Porównanie atrybutów mocarstwowości na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federacji Rosyjskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Współczesna Brazylia: główne kierunki w polityce wewnętrznej i mię­dzynarodowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Afrykańskie elity polityczne.Problemy badawcze

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Praktyczny wymiar deliberacji w Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Integracja społeczna i kwalifikowalność w Pro­gramie Operacyjnym Kapitał Ludzki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Confederation or Federation and Primary Factors of Integration of Europe in Polish Socialist Thought

Pobierz artykułPobierz artykuł

Costs and Benefits of European Integration — the Albanian Case

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ściganie i karanie sprawców gwałtu i przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych po zakończeniu zimnej wojny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kulturowe uwarunkowania przywództwa politycznego w Chinach kontynentalnych — przykład konfucjanizmu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Żydowscy mieszkańcy Dolnego Śląska.Od okresu powojennego do współczesności

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Sara Binzer Hobolt, Europe in Question. Referendums on European Integration

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Matthew Hindman, The Myth of Digital Democracy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Joanna Dzwończyk, Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Sokólski, Emigracja ostatnia?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Marcin Florian Gawrycki, Agnieszka Bógdał-Brzezińska (red.), Liga Narodów wybranych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Paweł Kuczma, Lobbing w Polsce

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy