Wrocławskie Studia Politologiczne, 25, 2018, ss.216

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Polityka społeczna i gospodarcza

Wybrane uwarunkowania polityki pomocy społecznej na Podkarpaciu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.1

AbstractDownload articleDownload article

social assistance, external conditions, internal conditions, social workers, Podkarpacie Province

Przyczyny i efekty zmian w polskiej polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych w latach 1991–2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.2

AbstractDownload articleDownload article

social policy, people with disabilities, social change, social problems, institutional efficiency, polityka społeczna, osoby niepełnosprawne, problemy społeczne, sprawność instytucji

Ubóstwo energetyczne jako problem społeczny i sposoby jego rozwiązywania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.3

AbstractDownload articleDownload article

fuel poverty, sensitive recipient, energy, ubóstwo energetyczne, odbiorca wrażliwy, energetyka

Diagnoza i analiza funkcjonowania organizacji pozarządowych w obszarze opieki w Polsce. Wnioski z badań empirycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.4

AbstractDownload articleDownload article

welfare/care, non-governmental organisations, third sector, opieka, organizacje pozarządowe, trzeci sektor

Rola biznesu społecznego w procesie upodmiotowienia kobiet w Bangladeszu na przykładzie działalności organizacji BRAC w dystrykcie Magura

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.5

AbstractDownload articleDownload article

upodmiotowienie kobiet, biznes społeczny (Social Business), BRAC (Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee)

Polityka wewnętrzna i międzynarodowa

Nowo powstałe partie małe w Polsce a wybory 2010–2011. Progi rozwoju partii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.6

AbstractDownload articleDownload article

small party, elections, party program, party thresholds, partia mała, wybory, program partii, progi rozwoju partii

Gminne rady seniorów z perspektywy lokalnej polityki senioralnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.7

AbstractDownload articleDownload article

senior policy, municipal senior citizens councils, polityka senioralna, gminne rady seniorów

Powstanie Powszechnej deklaracji praw człowieka. Kontrowersje dotyczące autorstwa i podziału ról w przygotowywaniu i przyjęciu tekstu dokumentu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.8

AbstractDownload articleDownload article

protection of human rights, the Universal Declaration of Human Rights, the creators of the UDHR, the United Nations Commission on Human Rights, ochrona prawa człowieka, Powszechna deklaracja praw człowieka, twórcy Powszechnej deklaracji praw człowieka, Komisja Praw Człowieka ONZ

Znaczenie przestrzeni w procesie kształtowania państwa rosyjskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.9

AbstractDownload articleDownload article

space, buffer zones, colonization, territorial expansion, przestrzeń, strefy buforowe, kolonizacja, ekspansja terytorialna

Globalne systemy nawigacji satelitarnej. Przykład rywalizacji czy współpracy między mocarstwami?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.10

AbstractDownload articleDownload article

satellite navigation systems, space policy, competition, systemy nawigacji satelitarnej, polityka kosmiczna, rywalizacja, Galileo, GPS

Myśl polityczna

Masoneria w dyskursie polskich środowisk prawicowych po 1989 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.11

AbstractDownload articleDownload article

masonry, right wing parties, conspiracy theory, nationalism, masoneria, teorie spiskowe, prawica, neoendecja

Karol Marks i marksizm w refleksjach Adama Ciołkosza — emigracyjnego socjalisty demokratycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.12

AbstractDownload articleDownload article

Marxism, socialism democratic, idea socialism, Leninism, ideology, anticommunism, marksizm, socjalizm demokratyczny, leninizm, myśl socjalistyczna, antykomunizm, ideologia

Idea patriotyzmu polskiego sybiractwa okresu II wojny światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.13

AbstractDownload articleDownload article

Siberia, patriotism, deportations, Sybir, Syberia, patriotyzm, deportacje

Reviews

AGNIESZKA GAJDA, KRZYSZTOF GRAJEWSKI, PIOTR UZIĘBŁO, ANNA RYTEL-WARZOCHA, MARCIN MICHAŁ WISZOWATY, Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.14

Download articleDownload article

MIROSŁAW MINKINA, Rosja–Zachód. Walka o wpływy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.15

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout