Wrocławskie Studia Politologiczne, 14, 2013, ss.2012

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kompetencje inicjatywne sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na przykładzie uchwalenia ustawy o służbie zagranicznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Stosunki polsko-kameruńskie: geneza, struktury, funkcjonowanie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rozwój stosunków Mołdawii z Unią Europejską

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zagadnienie kary śmierci w luterańskich księgach wyznaniowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Historyczno-polityczna oraz ideowa geneza rozdziału państwa od Kościoła — zarys problemu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zagadnienie indukcji myśli w polskim nacjonalizmie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wielopoziomowy wymiar zasady subsydiarności po traktacie lizbońskim. Rola partnerów instytucjonalnych w monitorowaniu europejskiego procesu legislacyjnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na wykształcanie się kapitału społecznego w regionach transgranicznych — na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dyskurs konstytucyjny w Unii Europejskiej — analiza w kontekście Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, traktatu z Lizbony oraz procesu integracji europejskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Demokracja skonsolidowana jako efekt tranzycji. Analiza podstawowych ujęć i poglądów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: JOHN RAVENHILL, Globalna ekonomia polityczna

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: JAKUB JÓŹWIAK-DI MARCANTONIO, Silvio Berlusconi. Geniusz mediów i marketingu politycznego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: MAREK REWIZORSKI, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: JACEK KNOPEK, Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne, Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: IWAN ŁYSIAK-RUDNYCKI, Między historią a polityką

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: JAN RYSZARD SIELEZIN, Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: MAREK JEZIŃSKI, ALEKSANDRA SEKLECKA, ŁUKASZ WOJTKOWSKI, Nowe media we współczesnym społeczeństwie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: JAN WĘGLEŃSKI, Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy