Wrocławskie Studia Politologiczne, 10, 2009

Dylematy koalicji CDU/CSU-SPD w kwestii roli państwa w doktrynie Soziale Marktwirtschaft

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Quo vadis Europo? Unia Europejska z perspektywy teorii krytycznej Jürgena Habermasa. Model normatywny i jego krytyka

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Suwerenność w myśli politycznej środowiska Ligi Polskich Rodzin w okresie debaty nad członkostwem Polski w Unii Europejskiej i Traktatem Konstytucyjnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Tak proporcjonalne, jak tylko możliwe. Kilka uwag na temat izraelskiego systemu wyborczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kształt i stabilność czeskich rządów: wpływ systemu partyjnego i wyborczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pretorianizm - u źródeł interwencji politycznej sił zbrojnych. Instytucje i działania polityczne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Silvio Berlusconi - lider polityczny nowego typu. Podejście marketingowo-polityczne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Transfer unijnych wzorców instytucjonalnych na przykładzie prawodawstwa w zakresie równouprawnienia płci w Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwarunkowania rozwoju regionalnego. Przegląd koncepcji teoretycznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kultura polityczna Ukrainy w procesie przemian

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Europeizacja jako czynnik warunkujący inkorporację referendum do systemu politycznego Wielkiej Brytanii

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zmiana jako przedmiot badań w nauce o stosunkach międzynarodowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kontrowersje wokół przyczyn i momentu załamania Fall "Barbarossa"

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bośnia i Hercegowina wobec Unii Europejskiej - trudna droga ku stowarzyszeniu. Problemy i wyzwania polityki UE na Bałkanach Zachodnich na początku XXI wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Aleksandra Grzymała-Kozłowska, "Konstruowanie innego wizerunku imigrantów w Polsce"

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: "Samorząd terytorialny w Polsce i Europie (doświadczenia i nowe wyzwania)", J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Przemysław Grudziński, "Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli"

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Agata Bechowska-Gebhardt, Tadeusz StalewskiI, "Mobbing - patologie zarządzania personelem"

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Maciej Potz, "Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki"

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: "Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje", Rafał Towalski (red.)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Steven W. Mosher, "Hegemon: Droga Chin do dominacji"

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: "Rządy koalicyjne w III RP", Marek Chmaj (red.)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominic, "Mass media. Metody badań"

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: "Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny", Mariusz Jędrzejko (red.)

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy