Wrocławskie Studia Politologiczne, 10, 2009

Dylematy koalicji CDU/CSU-SPD w kwestii roli państwa w doktrynie Soziale Marktwirtschaft

AbstractDownload articleDownload article

Quo vadis Europo? Unia Europejska z perspektywy teorii krytycznej Jürgena Habermasa. Model normatywny i jego krytyka

AbstractDownload articleDownload article

Suwerenność w myśli politycznej środowiska Ligi Polskich Rodzin w okresie debaty nad członkostwem Polski w Unii Europejskiej i Traktatem Konstytucyjnym

AbstractDownload articleDownload article

Tak proporcjonalne, jak tylko możliwe. Kilka uwag na temat izraelskiego systemu wyborczego

AbstractDownload articleDownload article

Kształt i stabilność czeskich rządów: wpływ systemu partyjnego i wyborczego

AbstractDownload articleDownload article

Pretorianizm - u źródeł interwencji politycznej sił zbrojnych. Instytucje i działania polityczne

AbstractDownload articleDownload article

Silvio Berlusconi - lider polityczny nowego typu. Podejście marketingowo-polityczne

AbstractDownload articleDownload article

Transfer unijnych wzorców instytucjonalnych na przykładzie prawodawstwa w zakresie równouprawnienia płci w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Uwarunkowania rozwoju regionalnego. Przegląd koncepcji teoretycznych

AbstractDownload articleDownload article

Kultura polityczna Ukrainy w procesie przemian

AbstractDownload articleDownload article

Europeizacja jako czynnik warunkujący inkorporację referendum do systemu politycznego Wielkiej Brytanii

AbstractDownload articleDownload article

Zmiana jako przedmiot badań w nauce o stosunkach międzynarodowych

AbstractDownload articleDownload article

Kontrowersje wokół przyczyn i momentu załamania Fall "Barbarossa"

AbstractDownload articleDownload article

Bośnia i Hercegowina wobec Unii Europejskiej - trudna droga ku stowarzyszeniu. Problemy i wyzwania polityki UE na Bałkanach Zachodnich na początku XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Aleksandra Grzymała-Kozłowska, "Konstruowanie innego wizerunku imigrantów w Polsce"

Download articleDownload article

Recenzja: "Samorząd terytorialny w Polsce i Europie (doświadczenia i nowe wyzwania)", J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.)

Download articleDownload article

Recenzja: Przemysław Grudziński, "Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli"

Download articleDownload article

Recenzja: Agata Bechowska-Gebhardt, Tadeusz StalewskiI, "Mobbing - patologie zarządzania personelem"

Download articleDownload article

Recenzja: Maciej Potz, "Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki"

Download articleDownload article

Recenzja: "Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje", Rafał Towalski (red.)

Download articleDownload article

Recenzja: Steven W. Mosher, "Hegemon: Droga Chin do dominacji"

Download articleDownload article

Recenzja: "Rządy koalicyjne w III RP", Marek Chmaj (red.)

Download articleDownload article

Recenzja: Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominic, "Mass media. Metody badań"

Download articleDownload article

Recenzja: "Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny", Mariusz Jędrzejko (red.)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout